Oznámení č. 12 (2020): Regulace trhu o dalším posílení dohledu nad kvalitou u exportovaných dodávek pro prevenci a kontrolu epidemie

 

Za účelem lepší podpory společné reakce mezinárodního společenství v této neobvyklé chvíli na celosvětovou krizi veřejného zdraví způsobenou šířící se pandemií COVID-19 jsou opatření na posílení dohledu nad kvalitou a posílení regulace vývozu pro prevenci a kontrolu dodávek epidemie vyhlašována následovně :

I. Zlepšení dohledu nad kvalitou exportovaných nechirurgických obličejových masek. Od 26. dubna 2020 budou vyvážené obličejové masky pro jiné než lékařské účely odpovídat standardům kvality Číny nebo jiných zemí.

Ministerstvo obchodu nabídne seznam ověřených výrobců nelékařských obličejových masek s certifikací nebo autorizací z jiných zemí (aktualizace viz www.cccmhpie.org.cn). Státní správa pro regulaci trhu poskytne seznam diskvalifikovaných obličejových masek pro jiné než lékařské účely a výrobců na čínském trhu (aktualizace viz www.samr.gov.cn). Vyvážející společnosti pro nelékařské použití pleťových masek předloží společné prohlášení vývozce a dovozce (viz příloha 1) v písemné nebo elektronické podobě spolu s celními prohlášeními jako potvrzení, že výrobky jsou v souladu s čínskými normami kvality. nebo jiných zemích a že dovozce akceptuje standardy kvality zakoupených produktů a nepoužívá je pro lékařské účely. Celní orgány zkontrolují a uvolní výrobky podle seznamu poskytnutého ministerstvem obchodu; u výrobků od výrobců, kteří nejsou zahrnuti do seznamu nařízení o státní správě trhu, celní orgány přijmou prohlášení a výrobky zkontrolují a propustí.

Společné prohlášení vývozce a dovozce (viz příloha 1) se podává v písemné nebo elektronické podobě společně s vývozními celními prohlášeními na základě kupních smluv podepsaných před 26. dubnem 2020.

II. Posílení regulace vývozu zdravotnických potřeb. Od 26. dubna 2020 vyvážející společnosti s testovacími činidly SARS-CoV-2, lékařskými obličejovými maskami, lékařskými ochrannými obleky, ventilátory a infračervenými teploměry, které získaly osvědčení nebo povolení od jiných zemí, předloží písemné prohlášení (viz příloha 2) společně s celními prohlášeními jako záruka toho, že výrobky odpovídají normám kvality a bezpečnostním požadavkům dovážejících zemí (regionů). Celní orgány zkontrolují a uvolní výrobky podle seznamu výrobců, kteří získali osvědčení nebo povolení ze zahraničí (aktualizace viz www.cccmhpie.org.cn), který nabízí ministerstvo obchodu.

Výše uvedená opatření budou s postupem pandemie upravena.

Příloha 1.  Společné prohlášení vývozce a dovozce (čínské a anglické) .doc

Příloha 2.  Exportní prohlášení o zdravotnických potřebách (čínština a angličtina) .docx

 

 

 

Zašlete nám svou zprávu:

DOPYT TEĎ
  • * CAPTCHA: Vyberte prosím pohár


Čas zveřejnění: srpna-07-2020
DOPYT TEĎ
  • * CAPTCHA: Vyberte prosím auto